RETORN A LA SOCIETAT INICI

El nostre compromís amb el futur és reflecteix al present

Utilitzant la metodologia de retorn social de les inversions (SROI) obtenim dades objectives:
 
Cada euro invertit a FIL genera entre 3,66 i 4,49 euros en retorn econòmic, social i ambiental.

COM HO FEM?
Les persones treballadores a FIL perceben salaris dignes, incrementant la seva capacitat econòmica per fer front a despeses, podent aportar a la societat de forma activa. 

El fet que les persones tinguin l’oportunitat de treballar suposa importants estalvis per a l’administració, per a les mateixes persones i per a les seves famílies:

  • Les administracions públiques estalvien en prestacions d’atur, en renda bàsica de ciutadania, pensions no contributives d’invalidesa, en recursos assistencials més costosos del Sistema de Serveis Socials i en el Sistema de Salut.
  • Reducció de costos assumits per les famílies: hores de dedicació i suport a la persona, costos associats a la seva vida diària.
  • Proporciona a les famílies curadores més temps per atendre les seves necessitats de descans i/o millora de la seva conciliació personal i laboral.