Protecció de Dades

AURIAFIL

RESPONSABLE FUNDACIÓ PRIVADA PER LA INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA CIF: G-67044271 Carrer Rebló 7-9 08292 Esparraguera 93 770 84 10 info@auriafil.org lopd@msanchez.cat (contacte DPD)

FINALITAT

A AURIAFIL gestionem la informació que ens proporcionen les persones interessades amb l’objectiu d’enviar la informació sol·licitada i facilitar ofertes de productes i/o serveis del seu interès. També creem un “perfil comercial” basat en aquesta informació. No es prendran decisions automatitzades en funció d’aquest perfil.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Es conservaran mentre hi hagi un interès d’ambdues parts per mantenir la finalitat del tractament i, quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total d’aquestes.

LEGITIMACIÓ

La base legal pel tractament de les seves dades és l’execució del contracte de subscripció a les activitats que promou l’empresa i la gestió de les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten a la nostra política de privacitat). L’oferta prospectiva de productes i serveis es basa en el consentiment que es sol·licita, sense que, en cap cas, la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.

DESTINATARIS

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per complir amb una obligació legal.

DRETS

Accés: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AURIAFIL estem tractant dades personals que els puguin afectar o no. Rectificació: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes. Supressió: Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. Oposició: Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. AURIAFIL deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. Limitació del tractament L’article 18 RGPD preveu que els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos. • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades. • Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades. • Quan AURIAFIL no necessita tractar les seves dades, però les necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions. • Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Es podrà limitar el tractament mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus. Portabilitat En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable. CANALS D’ACCIÓ Departament Protecció de Dades Avinguda Andorra 28. 08700, Igualada 938 017 732 Email: lopd@msanchez.cat

EXERCIR ELS VOSTRES DRETS

Si vostè considera que a AURIAFIL no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: lopd@msanchez.cat. Per exercitar els seus drets, haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud amb el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat. L’exercici d’aquests drets és gratuït.

VIES DE RECLAMACIÓ

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets. Podeu posar-vos en contacte amb l’Autoritat de Control a través de la pàgina web agpd.

FUNDACIÓ PRIVADA PER LA INCLUISÓ LABORAL ÀURIA

RESPONSABLE FUNDACIÓ PRIVADA PER LA INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA CIF: G-67044271 Carrer Rebló 7-9 08292 Esparraguera 93 770 84 10 info@auriafil.org lopd@msanchez.cat (contacte DPD) FINALITAT A la Fundació Privada ÀURIA tractem la informació que ens facilita les persones interessades amb la finalitat de l’ enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i / o serveis del seu interès, també elaborarem un “perfil comercial” d’acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o la destrucció total dels mateixos.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l’empresa i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat). L’oferta prospectiva de productes i serveis es basa en el consentiment sol·licitat, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de serveis.

DESTINATARIS

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per complir amb una obligació legal.

DRETS

Accés: Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a AURIAFIL estem tractant dades personals que els puguin afectar o no. Rectificació: Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes. Supressió: Les persones interessades podran sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. Oposició: Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. AURIAFIL deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions. Limitació del tractament L’article 18 RGPD preveu que els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos. • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades. • Quan el tractament és il·lícit. Però s’oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades. • Quan AURIAFIL no necessita tractar les seves dades, però les necessita per a l’exercici o la defensa de reclamacions. • Quan vostè s’oposi al tractament de dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim. Es podrà limitar el tractament mentre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus. Portabilitat En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable. CANALS D’ACCIÓ Departament Protecció de Dades Avinguda Andorra 28. 08700, Igualada 938 017 732 Email: lopd@msanchez.cat

EXERCIR ELS VOSTRES DRETS

Si vostè considera que a Fundació Privada AuriaFil no hem tractat les seves dades d’acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: lopd@msanchez.cat. Per exercitar els seus drets, haurà d’acompanyar a la seva sol·licitud amb el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat. L’exercici d’aquests drets és gratuït.

VIES DE RECLAMACIÓ

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’ exercici dels seus drets. Podeu posar-vos en contacte amb l’Autoritat de Control a través de la pàgina web agpd.