Política de Privacitat

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L’ USUARI

Els Usuaris, mitjançant l’entrada de dades en els camps en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a AURIAFIL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquestes. AURIAFIL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc als usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustades a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

D’acord amb les normatives vigents en protecció de dades personals, AURIAFIL està complint amb les disposicions de la normativa GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat. Manifestament, es segueixen els principis descrits a l’article 5 del GDPR, que estableixen que les dades són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat. A més, s’assegura que el tractament sigui adequat, pertinent i limitat al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats. AURIAFIL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR, per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de AURIAFIL, els usuaris s’abstindran d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s’emprin habitualment a aquest efecte a Internet. La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de AURIAFIL (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de AURIAFIL constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

POLÍTICA DE COOKIES

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni es cedeixen a tercers. Amb la finalitat d’oferir el millor servei i amb l’objecte de facilitar l’ús, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquests efectes, AURIAFIL utilitza la informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet. AURIAFIL no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d’accés. Únicament es fan servir cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que hi existeixen).

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L’empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d’aquest portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts, noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars d’aquests. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets esmentats, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable. AURIAFIL i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips són marques protegides per AURIAFIL. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola.