PERSONES

Ocell de foc

És un programa destinat a joves de 16 a 30 anys, especialment amb malestar emocional o amb problemàtica de salut mental, que té com a objectiu la seva inserció laboral i/o formativa per millorar l’autonomia personal i facilitar la construcció d’una vida independent. Promovem la salut mental i eliminem l’estigma oferint els següents serveis:

Servei d’informació, de prevenció i de lluita contra l’estigma de la salut mental i l’abandonament educatiu.

Servei d’atenció grupal al col·lectiu de joves en general.

Servei niu de projectes i d’iniciatives juvenils.

Servei de coaching i d’assessorament als joves amb problemàtica de salut mental.

Punt de trobada: al local de La Pedrera desenvolupem el programa Ocell de Foc de la Generalitat de Catalunya, adreçat a joves de 16 a 30 anys, especialment amb malestar emocional o amb problemàtica de salut mental, que té com a objectiu la seva inserció laboral i/o formativa. Es planteja com a punt de trobada, servei d’informació, inici de nous projectes o suport en la cerca de feina, entre d’altres. També s’hi du a terme el servei de Lleure Inclusiu que lidera la fundació.

CONTACTA AMB OCELL DE FOC