PERSONES

Model Fil

És un projecte d’inclusió laboral per la vida digna de les persones treballadores que experimentin envelliment prematur, sense importar l’edat o el grau de discapacitat. Implementem aquest model prioritzant el benestar dels treballadors.

En aquest projecte, finançat amb els recursos privats de la Fundació, analitzem les necessitats de la persona treballadora que experimenta un envelliment prematur, sense importar l’edat o el grau de discapacitat, adaptant el lloc de treballa a les seves possibilitats. I reduint, si així ho requereix, la seva jornada laboral, garantint sempre els ingressos d’inici. Un cop avaluem les seves capacitats situem els treballadors i treballadores en l’entorn més adequat per al seu benestar i proposem:

Treball adaptat
Reducció de jornada
Activitats ocupacionals