PERSONES

Envelliment Prematur

Un programa que té com a finalitat donar suport a persones amb discapacitat treballadores del Centre Especial de Treball afectades per l'envelliment prematur i que presenten dificultats afegides.

L’objectiu és donar resposta a les necessitats d’aquestes persones tenint en compte les variables de qualitat de vida, l’encaix laboral i les necessitats de suport causades per canvis personals i socials.

Des del 2022 desenvolupem aquest programa que té com a repte lligar les necessitats de suport amb una possibilitat real de poder accedir a la jubilació, tenint en compte la regulació actual de la jubilació anticipada i podent desenvolupar una modalitat de descans per garantir un trànsit a la jubilació activa sense perdre la capacitat econòmica.

Aquest projecte està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i té en compte dues línies de suport: suport salarial a la transició del treball a la jubilació i acompanyament especialitzat en el procés de transició a la jubilació.