PROJECTES ESTRATÈGICS INICI

Model FIL

Es tracta d’una proposta d’inclusió sociolaboral on valorem els recursos necessaris per a cada persona per fomentar una vida digna. La vam iniciar el 2019 i, des del 2021, l’hem implementat de manera progressiva fins a dia d’avui, que s’ha convertit en una prioritat per a nosaltres.

L’essència del model FIL, finançat amb recursos propis de la Fundació, és adaptar l’espai per a les persones treballadores que experimentin un envelliment prematur, sense tenir en compte l’edat o el grau de discapacitat.

Un cop avaluades les seves capacitats, situem els treballadors i les treballadores en l’entorn més adequat per al seu benestar, ja sigui en processos productius adaptats o amb reducció de la jornada laboral, si és necessari.

A més, disposem de diverses sales preparades per a activitats ocupacionals personalitzades.

Cada persona dins del model FIL continua rebent la totalitat de la seva nòmina, i en cap cas es realitzen contractes de baix rendiment o altres mesures que posin en risc els ingressos d'aquestes persones. Així garantim una cotització adequada a la Seguretat Social i contribuïm a una jubilació digna.
 
El nostre propòsit principal és crear un bon entorn laboral i proporcionar una retribució adequada durant els moments més complexos de la vida, com la vellesa, perquè els nostres treballadors puguin gaudir completament de la seva autonomia personal.

COM HO FEM?

Una línia de treball que s’ajusti a les capacitats de cada treballador, situada al mateix taller, creant un entorn laboral real en el servei o secció corresponent. La producció no té temps d’entrega i hi ha un responsable que acompanya i vetlla pels treballadors i treballadores, ajustant-se a les necessitats i pla individual de cada persona.

Ajustem les jornades en funció de les capacitats, recursos o possibilitats, de cada treballador per tal de garantir el seu benestar en l’entorn laboral.

Realitzem activitats amb finalitats terapèutiques per prevenir i mantenir la salut, ajudant a superar limitacions, fomentant la independència i afavorint la reintegració laboral.

  • Millorar les habilitats manipulatives.
  • Estimulació cognitiva, com l’atenció, la memòria i la comunicació. Hem implementat l’ús de la plataforma Neuro Personal Trainer de la Fundació Guttmann.
  • Fomentar l’autonomia personal, com l’autocura, la higiene i els hàbits alimentaris.
  • Eliminar la bretxa digital.
  • Activitats a la comunitat, amb inclusió a la xarxa comunitària, especialment a la població d’Esparreguera.
  • Lleure, com sortides, assemblees, grups d’amics i viatges.
  • Rehabilitació laboral.