febr. 08, 2024

Inauguració club de lectura

Febrer 2024 – Què és la Lectura Fàcil? La lectura fàcil s’adreça a tothom i en especial a les persones amb dificultats lectores transitòries (immigració, incorporació tardana a la lectura, escolarització deficient…) o permanents (trastorns de l’aprenentatge, diversitat funcional, senilitat…)
Els llibres: seleccionem obres literàries comprensibles i accessibles, que utilitzen un llenguatge clar i directe.
El Club: som un espai de trobada on els membres poden compartir les seves experiències de lectura, opinions i emocions sobre els llibres seleccionats.
Inclusió: promovem la lectura inclusiva entre persones que podrien sentir-se marginades del món literari convencional, fent-la més accessible i enriquidora per a tothom.
A La Pedrera, els dijous cada quinze dies. Apunta-t’hi a lapedrera@auriafil.org