gen. 12, 2024

Pla estratègic 2024-2026

23 de gener 2024 – Celebrada la primera reunió del Patronat de 2024 presidida per la nostra presidenta Pilar Salat. El director, Jordi Minguito, hi va presentar el Pla estratègic 2024-2026 amb les línies que han de marcar el nostre camí els pròxims mesos. Encetem aquesta nova etapa amb il·lusió i empenta per continuar treballant per la plena integració social dels col·lectius desafavorits.