PERSONAS

Ocio

Desde FIL trabajamos para evitar el aislamiento social apostando por un modelo innovador que procura por el derecho a un ocio de calidad y a la inserción en la comunidad. Lo hacemos con una oferta de ocio flexible y adecuada a cada persona.

Les persones amb diversitat funcional, malalties mentals o en risc d'exclusió social s’enfronten diàriament a situacions d'aïllament i desconnexió de la vida en comunitat, cosa que augmenta la sensació de solitud.

Amb aquest projecte, proposem crear un espai on es puguin dur a terme activitats que enriqueixin el lleure en grup i en comunitat. Aquest espai permetrà a les persones gaudir d’activitats que triïn i que els hi agradin, relacionar-se amb altres persones i evolucionar a nivell personal.

Promovem la inclusió i participació comunitària mitjançant

Proporcionem suport individualitzat per facilitar la inclusió a la comunitat.

Organitzem i gestionem activitats en grup que fomenten la interacció social i la integració.

Facilitem la participació en activitats comunitàries que enriqueixen la vida social i personal.

Potenciem la satisfacció personal i la qualitat de vida mitjançant experiències enriquidores.

Treballem per integrar les persones en risc d’exclusió a la vida comunitària.