EMPRESES

Serveis a tercers/Outsourcing

Oferim serveis a tercers, principalment en la gestió i tractament de diferents tipologies de productes industrials així com en el control d'accessos.
LLISTAT DE SERVEIS

Embalatges de peces que configuren producte acabat
Retractilats, sleeveros, blisters, etc.
Embossats, etiquetat
Re-condicionat de productes de devolucions

Serveis de porteria, recepció, informació i atenció telefònica
Control d’accés de pàrquings, equipament públic u obres en execució

CONTRACTA EL TEU SERVEI