EMPRESES

Jardineria i treballs forestals

Dissenyem, creem i conservem zones enjardinades i àrees verdes per a tota mena de clients: organismes oficials, empreses, institucions i particulars.

Tant si es tracta d’actuacions puntuals com de manteniments periòdics disposem de tot allò necessari per crear espais únics.
LLISTAT DE SERVEIS

Realitzem projectes de disseny i conservació de zones enjardinades i àrees verdes.

Treballem per mantenir endreçats els espais verds de les ciutats on operem. Oferim un servei integral que té cura de terraplens de flors i plantes, sega de gespa, escocells, marges i espais naturals, poda d’arbrat, recollida del residu generat i neteja de basses i fonts.

T’assessorem sobre quin és el moment més idoni per fer-ho i despleguem tota la nostra maquinària per dur a terme la poda de l’arbrat, el reciclatge del brancam, preparació i manteniment de compost.

Eliminem les males herbes, plantes i arbustos, utilitzant la maquinària més adequada per fer-ho.

Plantem els arbres i plantes més adients per l’espai.

Realitzem la plantació i substitució de la flor de temporada en els diferents espais on operem.

Duem a terme tractaments fitosanitaris, preventius o específics per a controlar plagues.

Realitzem el manteniment de les instal·lacions hidràuliques i practiquem controls de legionel·la.

CONTRACTA EL TEU SERVEI