febr. 04, 2024

Com no morir esclafat per la teva safata d’entrada

Febrer 2024 – Una proposta per la gestió del correu: aquí.

Llegeix LIFO (Last In-First Out): els correus més nous primer!
Les 4 D: per cada correu pren una d’aquestes decisions: Fes (Do), elimina (Delete), ajorna (Defer) o delega (Delegate)
Obre el correu en un horari fix en diferents moments del dia. Un cop llegits:
Atén primer els correus més importants (pel remitent o pel projecte) i la resta llegeix-los més tard. Intenta no esmerçar-hi més de 2 minuts per cada correu
Si són respostes molt complexes, reserva’t un altre moment del dia per posar-t’hi amb calma
Utilitza les regles, els filtres, les banderetes i/o els colors per classificar els correus a la teva safata.